Privacyverklaring

Niet heel moeilijk, wel belangrijk.

Deze Privacyverklaring voor bezoekers geldt voor iedereen die de website van Ons Den Bosch bezoekt.

 

1. Beheer

De website https://onsdenbosch.nl staat onder beheer van Lijdsman Media te ’s-Hertogenbosch. De contactgegevens zijn te vinden op https://lijdsmanmedia.nl.

 

2. Gegevens van bezoekers

2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan https://onsdenbosch.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b De website maakt, na toestemming van de bezoeker, gebruik van de locatie van de bezoeker. Ons Den Bosch maakt in geen enkel opzicht misbruik van deze locatie en slaat ook geen gegevens op.
2c Ons Den Bosch zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

 

3. Cookies

3a Ons Den Bosch maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Ons Den Bosch de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld de afbeeldingen die de bezoeker bekeken heeft te bewaren en bij een volgend bezoek sneller te laden. Je hoeft dan niet meer te wachten op het laden van de afbeeldingen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
3d Ons Den Bosch maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.
3e De cookies van Ons Den Bosch zijn volledig onschadelijk en betrouwbaar.

 

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacyverklaring terecht bij Ons Den Bosch of Lijdsman Media. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacyverklaring.

 

5. Disclaimer

Ons Den Bosch is gerechtigd de inhoud van deze Privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

 

De Privacyverklaring voor accounthouders is een aanvulling op de Privacyverklaring voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een account aanmaakt bij Ons Den Bosch.

 

6. Gegevens die door de accounthouder verstrekt worden

Ons Den Bosch kan de gegevens die door de accounthouder verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
6a Het plaatsen van een ‘locatie’.
6b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het geplaatste, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
6c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Ons Den Bosch denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de accounthouder.
6d De volgende gegevens worden verwerkt voor bovenstaande functies: voor- en achternaam, bedrijfsnaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, website, telefoonnummer, social media links, foto-/videomateriaal.

 

7. Gegevensgebruik

7a Alle gegevens die door de accounthouder zijn geüpload als benoemd in artikel 6d worden met zorg behandeld door Ons Den Bosch.
7b Alle gegevens zoals genoemd in artikel 6d blijven in het bezit van de accounthouder. Ons Den Bosch is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor verkeerd gebruik van deze gegevens door derden, die de gegevens bemachtigd hebben door de website te bezoeken.
7c Door de gegevens op de website van Ons Den Bosch te uploaden gaat de accounthouder akkoord met het openbaar maken van deze gegevens via de website.
7d Door de gegevens op de website van Ons Den Bosch te uploaden gaat de accounthouder akkoord met het gebruik van deze gegevens voor promotionele doeleinden door Ons Den Bosch, zoals bv. gebruik op de sociale kanalen van Ons Den Bosch.

 

8. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de accounthouder aan Ons Den Bosch zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel:
8a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

 

9. Beveiliging

De gegevens die de accounthouder aan Ons Den Bosch verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

 

10. Aanpassing van accountgegevens

De accounthouder heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen en/of te verwijderen. Verwijderde gegevens zijn, eenmaal verwijderd, niet meer te herstellen. Ons Den Bosch behoudt het recht om te allen tijde een account, zonder opgaaf van reden, te verwijderen.

 

11. Aansprakelijkheid

Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie op onze website, maar kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Lijdsman Media en Ons Den Bosch aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Onze website bevat links naar websites van anderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze websites.